Sklep Dluta.pl
Regulamin konkursu
 
 
 
To TY możesz sięgnąć po ZWYCIĘSTWO
i wziąć udział w siedmiodniowych warsztatach snycerskich,
które odbędą się od 1 do 7 lipca w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku.
 
POZNAJ sekrety warsztatu snycerskiego oraz ROZWIŃ swoje umiejętności artystyczne w pracy w drewnie!
 
Wystarczy tylko:
👉 wykonać w dowolnym formacie pracę w drewnie pt.: "Lipa- moja inspiracja"
👉 oraz udzielić odpowiedzi w formie tekstowej na pytanie: "Dlaczego to właśnie Ty powinieneś wziąć udział w warsztatach snycerskich"

Pracę konkursową wyślij na adres SKLEPU DLUTA.PL do 7 czerwca.
 

 
REGULAMIN KONKURSU

„PIERWSZY KROK DO SNYCERSTWA”

 § 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma CILIO Agnieszka Baraniok-Lipińska Powstańców Wlkp. 55, DRUŻYNA, 62-053 Mosina (woj. wielkopolskie).
 2. Konkurs współorganizowany jest wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku oraz Stowarzyszeniem „Drzewna”.
 3. Konkurs przeprowadzany jest przez media społecznościowe DLUTA.PL oraz trwa od 7 kwietnia do 7 czerwca 2023
 4. Konkurs ma charakter otwarty. Udział może wziąć w nich każda osoba, która wykona samodzielnie pracę konkursową.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

 

 § 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  a) akceptacja regulaminu konkursu zamieszczonego na stronie dluta.pl,
  b) wyrażenie zgody na publikacje prac konkursowych w mediach społecznościowych DLUTA.PL.

 

 § 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest:
  a) wykonanie w drewnie pracy pt.: „Lipa – moja inspiracja” oraz
  b) udzielenie odpowiedzi w formie tekstowej na pytanie: „Dlaczego to właśnie TY powinieneś wziąć udział w warsztatach snycerskich?”
 2. Praca może być wykonana w dowolnym formacie i gatunku drewna.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie kompletne prace konkursowe: projekt oraz wypowiedź pisemna.
 4. Prace konkursowe należy przesyłać na adres sklepu DLUTA.PL:  Powstańców Wlkp. 55, DRUŻYNA, 62-053 Mosina (woj. wielkopolskie).
 5. Nadesłane prace stają się własnością dluta.pl i nie będą zwracane autorom.
 6. Nagrodą w konkursie jest udział w tygodniowych Warsztatach Snycerskich (kursie podstawowym) prowadzonym przez Centrum kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisko oraz Stowarzyszenie „Drzewna”.
 7. Organizator konkursu nie zapewnia dojazdu, noclegu oraz wyżywienia podczas trwania kursu.  Istnieje możliwość zamówienia pełnego wyżywienia (catering) na miejscu.
 8. Zwycięzca zostanie wybrany przez czteroosobowe jury składające się z pracowników sklepu dluta.pl.
 9. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej:
  a) pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia konkursu na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail,
  b) poprzez portal Facebook na fanpage dluta.pl w poście poświęconym ogłoszeniu laureata konkursu nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu.

 

 § 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).
 2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

 § 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac na poniżej wymienionych polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage'a oraz podczas wystaw na Targach DREMA.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONKURS

 

Imię i Nazwisko………………………………………………………………

Adres zamieszkania ……………………………………………………..

Adres e-mail …………………………………………………………………

Numer telefonu ………………………………………………………………

 

Oświadczam, iż zapoznałam (em) się z Regulaminem Konkursu, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę CILIO Agnieszka Baraniok-Lipińska Powstańców Wlkp. 55, DRUŻYNA, 62-053 Mosina (woj. wielkopolskie), ww. danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. 

Przyjmuję do wiadomości, że moja zgoda może być w każdym momencie odwołana poprzez jednoznaczne poinformowanie Organizatorów konkursu o tym fakcie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wzięcia udziału w konkursie jest równoznaczne z cofnięciem zgłoszenia konkursowego.

Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojej pracy konkursowej na poniżej wymienionych polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci: Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage'a oraz podczas wystaw na Targach DREMA.

 

 

 ……………………………………………….
             Data i podpis

 


 

Jeśli chcesz, poznać organizatora kursu KLIKNIJ!
Relacja Przemka z Kępy marzeń (uczestnika kursu w 2016 r.) ZOBACZ!

A jeśli marzysz o warsztatach w domowym zaciszu – SPRAWDŹ serie naszych samouczków!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium